MONOLOG WORKSHOP

DATUM
13 juli, 2019 kl. 10:00 – 13:00
14 juli, 1019 kl. 10:00 – 13:00

PLATS
Roslagsgatan 19
113 55 Stockholm

PRIS
1250 kr Early bird (anmäl senast 28 juni)
1500 kr (vid anmälan efter den 28 juni)
*Möjlighet till delbetalning finns. Meddela detta vid anmälan om så önskas.

 

BESKRIVNING AV WORKSHOP
Denna workshop är utvecklad för skådespelare som vill få en fördjupad kunskap och förståelse för monologarbetet. Den riktar sig till professionella skådespelare likväl som till skådespelare i början av sin karriär som regelbundet går på auditions, castings och provfilmningar. Under en lördag och söndag i juli, arbetar deltagarna med egenvalda monologer. Genom fysiska övningar lyfter vi enskilt, i par och i grupp monologen från texten. Deltagarna utforskar karaktärens inre liv, dess konflikt och vad som driver denne framåt. Målet är att hitta autenticitet, att deltagare känner dig trygg och grundade i ditt framförande och att de får nödvändiga verktyg att arbeta med inför kommande monologarbeten.

Kursen är indelad i följande delmoment:

 • scenisk gestaltning
 • autencitet
 • rörelse
 • improvisation
 • andning

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs har:

 • fått en fördjupad förståelse för monologens begränsningar och frihet
 • fått en fördjupad förståelse för egen kroppsliga scennärvaro
 • fått en fördjupad insikt om känslors påverkan på åskådaren
 • fått en bredare insikt av rummets möjligheter och begränsningar
 • fått värdefulla tekniska färdigheter i scenisk gestaltning
 • fått en insikt om deras egna egenheter och (o)vanor

FÖRBEREDELSER
Du väljer själv en monolog du vill arbeta med och lär dig den utantill. Monologen ska vara från en teaterpjäs eller skriven som monolog (alltså inte från en film) och får vara mellan 2-3 minuter lång. Både engelska och svenska går bra. Om du har svårt att hitta en monolog som passar så kan jag skicka förslag till dig.

ANMÄLAN