Uncategorized

ATT SPELA BERUSAD FRAMFÖR KAMERA OCH PÅ SCEN

För någon vecka sedan kom en skådespelare till mig och frågade om råd hur hon skulle spela berusad av alkohol på ett ärligt och autentiskt sätt. Anledningen var att hon var inbokad på en casting där hon fått en tydlig instruktion om att hon  skulle vara ‘lätt’ berusad. Inte en helt enkel sak att göra autentiskt. Det är lätt att låta berusningen ta över och hamna i fokus istället för själva berättelsen. Här är det viktigt att låta berättelsen vara drivande. Text- och karaktärsanalys måste därför ske ‘i nyktert tillstånd’ och vara fullt utforskat innan du tar dig an känslan av onykterhet.

För ett par år sedan satt jag som aktiv observatör till Ivana Chubbuck på hennes veckolånga besök i London. Det var en intensiv och omtumlande vecka. Med inspiration hämtad från Stanislavski och Strasberg har Chubbuck utarbetat en metod där skådespelaren med hjälp av ett tolvstegsprogram utgår från egna erfarenheter och händelser för att nå ett mer autentiskt uttryck. En metod som inte är helt oproblematisk då metoden bygger på att skådespelaren hämtar sanna känslor genom att minnas och återuppleva tidigare, ofta traumatiska, händelser.  Det finns mycket i Chubbucks metod som jag inte håller med om och som jag också diskuterade med henne i samband med vår vecka i London. Det finns dock ett kapitel i hennes bok The Power of the Actor som jag tycker är riktigt bra och användbart och det är när det kommer till påverkan av olika substanser. Här har hon arbetat fram olika övningar där skådespelaren genom fysiska övningar hittar sätt att nå en sann känsla av påverkan av substanser som alkohol, kokain, LSD, marijuana, opiater etc. Övningen jag tar upp här berör påverkan av alkohol.

Ivana Chubbuck workshop, London 2016

Enligt Chubbuck finns det tre olika sätt att framkalla känslan av onykterhet; genom ögonen, genom tungan eller genom benen. De olika elementen fungerar olika på olika personer och det är därför bra att testa sig fram. Viktigt är dock att inte testa alla tre övningar på en och samma gång då de kan ge dig en allt för stark påverkan. De vanligaste övningen är genom ögonen, sedan tungan och sist benen. Börja därför att testa övningen med ögonen. Om inte den fungerar går du vidare till tungan. Fungerar inte den så kan du slutligen prova benen. Viktigt att ha i åtanke är att påverkan, dvs onykterheten är sekundär och får aldrig ta över berättelsen. Därför är grundarbetet med texten det allra viktigaste och görs innan dessa övningar.

 

.

Så här går övningen till:*

Ögon
1. Utan att fokusera på något speciellt, suddar du ut din syn så att du ser suddigt. Var observant på att INTE korsa ögonen.
2. Tänk på verbet fokusera som ett substantiv-fokuset. Placera fokuset bakom dina ögonglober.  Förflytta sedan fokuset runt omkring hela ögongloberna tills det hamnar på dina pupiller. Ta din tid och låt fokuset riktigt glida runt på hela ögongloberna. Upprepa tre gånger. Var observant på att INTE låta fokuset gå genom dina öga då detta förmodligen medför att din syn börjar fokusera.
3. Gå runt i rummet en liten stund innan du släpper fokuset i ögonen. Om denna övning fungerar för dig kommer du nu känna dig påverkad av alkohol utan att du behöver tänka på det.

Tunga
1. Låt tungan vila avslappnat i munnen. Låt alla muskler i tungan slappna av tills tungan känns som gelé. Stick inte utan tungan utan låt den vila helt avslappnad i munnen. Tänk att tungan är mjuk, värdelös och oanvändbar.
2. Säg något med överdrivet uttalade ord, som att dina läppar måste kompensera för din tunga. Isolera dina läppar från din tunga och försök prata.
3. Upprepa ett antal gånger och låt gå. Om denna övning fungerar för dig kommer du nu känna dig påverkad av alkohol utan att du behöver tänka på det.

Ben
1. Ståendes, föreställer du dig att musklerna i ditt ena knä helt tappat styrka. Knät är formlöst och geléliknande. Du har svårt att stå eftersom musklerna i ditt knäs nästintill helt smält bort.
2.Använd nu musklerna runt om knät för att kompensera de obefintliga knämusklerna. Gå runt i rummet med känslan av att knämusklerna blivit till en slemmig massa och med känslan av att musklerna runt om knät får arbeta extra mycket som kompensation.
3. Gå runt i rummet en liten stund och låt gå. Om denna övning fungerar för dig kommer du nu känna dig påverkad av alkohol utan att du behöver tänka på det.

*Övningen är hämtad från Chubbuck. I. (2004) The Power of the Actor – The Chubbuck Technique. London. Penguin Books.

Tack och hej från Malin!